Her sene düzenli olarak Üniversitemiz Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu ve Sürekli Eğitim Merkezi işbirliğiyle düzenlenen Deney Hayvanları Eğitim Programı Sertifikası Eğitim Programının ;
-16.’sının 09-18 Mayıs 2016
-17.’sinin 26 Eylül- 05 Ekim 2016
-18.’sinin 05-14 Aralık 2016
tarihlerinde yapılması planlanmaktadır.