İletişim

Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası

(0312) 212 60 40 / 2101