1. Başvuru formları doldurulurken birinci, ikinci ve son sayfalarda ilgili yerler araştırma yürütücüsü tarafından imzalanmalıdır.
  2. Başvuru formu sonunda yer alan “Taahhütname” bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır.
  3. Araştırmada kullanılacak deney hayvanlarının temin edileceği birim sorumlusundan hayvan teminine yönelik olarak  “olur” alınması gerekmektedir.
  4. Deney hayvanının barındırılacağı deney hayvanı prosedür odası veya deney hayvanı araştırma laboratuvarı sorumlusundan  çalışmanın ilgili birimde yapılabileceğine dair izin alınmalıdır.
  5. Süre uzatma ve diğer bütün taleplerde geçerli bir gerekçe beyan edilmelidir.
  6. Başvurular,  kapalı zarf içerisinde “GİZLİ” gizlilik derecesinde elden yapılmalıdır.
  7. Etik Kurulumuzdan onay alıp Ankara Üniversitesi BAP, TÜBİTAK ya da farklı bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen araştırma yürütücüleri değerlendirme sürecini göz önüne alarak en az bir ay öncesinden Etik Kurulumuza başvuru yapmalıdır.