Etik Kurulumuzda değerlendirilmiş çalışmalarla ilgili Etik Kurulu Kararları araştırma yürütücülerine ya da araştırmada yer alan araştırmacılara imza karşılığı elden teslim edilir.
Etik Kurulu Karar Örnekleri araştırma yürütücüsünün Fakülte/Enstitüsüne ya da çalışmakta olduğu kuruma üst yazı ekinde posta ile “Gizli” ibaresiyle gönderilir.