AÜHADYEK toplantıları iki haftada bir Çarşamba günü saat 14.00’de yapılmaktadır. Kurulumuza müracaat haftanın her günü yapılabilmektedir.

AÜHADYEK, usulüne uygun olarak yapılan başvuruları kayıt altına alır ve yapılacak ilk toplantıda dosyaları incelenmek üzere raportörlere iletir. Raportörler başvuru ile ilgili incelemelerini, gerekli gördüklerinde araştırmacılarla da görüşerek bir sonraki toplantıya kadar tamamlar. Raportörlerin görüşünü hazırlamasından sonra ilk AÜHADYEK toplantısında başvuru gündeme alınarak değerlendirilir ve başvuru hakkında kesin karar verilir.

Etik kurulumuzdan onay alıp Ankara Üniversitesi BAP, TÜBİTAK ya da farklı bir destek kuruluşuna başvuru yapmak isteyen araştırma yürütücüleri yukarıdaki değerlendirme sürecini göz önüne alarak en az bir ay öncesinden Etik Kurulumuza başvuru yapmalıdır.