Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Sekreteryası
(0312) 212 60 40 / 2183