Başvuru İçin Gerekli Belgeler

  1. Ankara Üniversitesi Hayvan Deneyleri Yerel Etik Kurulu Başkanlığına hitaben yazılmış dilekçe,
  2. İlgili Başvuru Formu (bütün araştırıcılar tarafından imzalanmalıdır – 2 adet),
  3. Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası,
  4. CD’ye kaydedilmiş İlgili Başvuru Formu (1 adet),
  5. Çiftlik hayvanları ile yapılacak çalışmalar için ilgili Tarım İl/İlçe Müdürlüklerinden alınmış izin belgesi,
  6. Klinik çalışmalar için yapılacak başvurularda hayvan sahiplerinden alınacak aydınlatılmış onam formu örneği,
  7. Çalışmanın yapılacağı ruhsatlı birimden, çalışmanın ilgili birimde yapılmasının kabul edildiğine dair izin belgesi,
  8. Ankara Üniversitesi personeli olmayanların, Ankara Üniversitesinde yapacakları çalışmalar için çalışmanın yapılacağı birimden alınmış izin belgesi,
  9. Proje yöneticisi tarafından onaylanmış Başvuru Dosyası Kontrol Listesi.