Aşağıda yer alan aydınlatılmış onam formu bir örnektir. Araştırmacı, gerekli gördüğü takdirde, örnek form üzerinde değişiklik yapabilir ya da çalışmasına uygun yeni bir aydınlatılmış onam formu düzenleyebilir.
Formu indirmek için tıklayınız.