Eğitim Programları

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programını düzenleyen genelge yenilenerek 02.04.2019 tarihinde yürürlüğe girmiştir.

2019/3 sayılı bu yeni genelge doğrultusunda Kurulumuz, Üniversitemiz Sürekli Eğitim Merkezi (ANKÜSEM) işbirliği ile 02.09.2019 – 11.09.2019 tarihleri arasında A kategorisinde, 1.Grup: Kemirgenler (fare, sıçan, kobay) ve tavşan hayvan grubuna yönelik “Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programı” düzenleyecektir.

Eğitim programının başvuru ve kayıt duyuruları http://www.ankusem.ankara.edu.tr adresinden yapılacaktır.