Eğitim Programları

Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitimi, Hayvan Deneyleri Etik Kurullarının Çalışma Usul ve Esaslarına Dair Yönetmelik kapsamında ve 2007/11 sayılı genelge doğrultusunda yapılmaktaydı.

Söz konusu genelge, gerek ilgili mevzuatla ve gerekse Avrupa Birliği uygulamalarıyla uyumlaştırılarak yenilenmiş ve 01.01.2018 tarihinden itibaren yürürlüğe girmiştir.

Kurulumuz, 2017/7 sayılı ve yenilenmiş “ Deney Hayvanları Kullanım Sertifikası Eğitim Programına Dair Genelge” doğrultusunda eğitim programlarını yeniden düzenleyerek kurs tarihlerinin duyurusunu buradan yapacaktır.

 

 

Ayrıntılı bilgi için http://www.ankusem.ankara.edu.tr  adresine bakınız.